Ordet kommer fra gresk "hexamitum" -seks tråder. Den minste enheten i vevbindingen samitum består av seks tråder i begge retninger.

Nettside for historiske mønsterbindinger,
og hvordan de kan brukes i dagens vevkunst.

Tekstilkunstner Åse Eriksen

-KURS

veving med fri mønstring

 

 

 

-Artikkel i "Viking - 2017"

-Med silke til Valhall

 

SAMITUM